Хто такий патронатний вихователь

Патронатний вихователь – це працівник уповноваженого закладу (ЦСССДМ, ЦСПРД), який на договірній основі з органом опіки та піклування здійснює догляд, виховання дітей, тимчасово влаштованих у його сім’ю, та несе відповідальність за їх життя та здоров’я під час перебування під патронатом.

 

Патронат над дитиною – комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною і її батьками складних життєвих обставин та/або на період прийняття рішення про набуття дитиною статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, та визначення форми її влаштування.

Законом України № 936-VII від 26.01.2016р.  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми” передбачено експериментальне запровадження протягом 2016 – 2018рр. даної інновації та створення мережі патронатних сімей за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам.

СУТЬ ПОСЛУГИ ПАТРОНАТУ НАД ДИТИНОЮ полягає в комплексному підході, професійності та узгодженості дій спеціалістів під час ведення випадку дитини та її сім’ї, а саме:

  • спеціаліста служби у справах дітей, який здійснює заходи щодо захисту дитини, дотримання її прав та прийняття рішень з урахуванням найкращих інтересів саме цієї дитини;
  • патронатного вихователя, який забезпечує догляд, виховання та реабілітацію влаштованій під патронат дитині;
  • фахівця з соціальної роботи, який здійснює супровід сім’ї дитини, допомагає батькам дитини подолати складні життєві обставини, а у разі потреби сприяє залученню спеціалістів (психолог, юрист, психотерапевт, логопед, тощо), отриманню необхідних соціальних виплат, послуг, чи замовляє їх у районних, обласних спеціалістів
  • інших дотичних до ведення випадку даної дитини спеціалістів, відповіденог до покладених на них обов’язків.

 

Патронатний вихователь, соціальні працівники і біологічні батьки дитини та родичі об’єднанні спільною метоюстворення найкращих умов для зростання дитини та подолання складних життєвих обставин, що можуть спричинити остаточне розлучення дитини з батьками та позбавлення останніх батьківських прав.

Важливим є те, що базові послуги догляду, виховання дитина отримує у сімейних умовах, і в більшості випадків дитина продовжує спілкування з близькими людьми, відвідує свій же дитячий садок чи школу, відповідальність за долю дитини не перекладається на спеціалістів притулків, ЦСПР, інтернатів обласного рівня. У такій ситуації, коли дитина знаходиться недалеко, і біологічні батьки можуть з нею бачитись і спілкуватись (якщо таке спілкування є безпечним), соціальним працівникам легше сформувати у батьків мотивацію до змін, оцінити їх істинні мотиви та здатність опікуватись дитиною, що дає можливість органу опіки та піклування приймати обґрунтовані рішення, спрямовані на забезпечення найкращих інтересів дитини.

У разі, якщо біологічні батьки дитини позбавляються прав щодо її виховання,  патронатний вихователь забезпечує підготовку дитини до постійного влаштування, надає підтримку у налагодженні стосунків дитини (відповідно до вимог законодавства) з опікуном/усиновителем/прийомними батьками.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: Діти, які опинилися у складних життєвих обставинах[1] і відповідно до рішення органу опіки та піклування потребують захисту та тимчасового догляду у сім’ї патронатного вихователя, а також батьки та найближче родинне оточення такої дитини.  На даний час такі діти у разі відсутності близьких родичів направляються до закладів притулків, центрів соціально-психологічної реабілітації (ЦСПР), будинків дитини, дитячих будинків, інтернатів (як правило, обласного підпорядкування).

 

Дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах –  дитина,  яка перебуває в умовах, що негативно впливають на її стан здоров’я та розвиток у зв’язку із безпритульністю, ухилянням батьків, від виконання своїх обов’язків, насильством в сім’ї, жорстоким поводженням, залученням дитини до найгірших форм дитячої праці, інвалідністю, тяжкою хворобою, перебуванням у конфлікті з законом, залежністю від психотропних речовин та інших шкідливих залежностей, тощо, що встановлено за результатами оцінки потреб дитини, а також, дитина, яка в наслідок таких обставин потребує надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

 


[1] Дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах –  дитина,  яка перебуває в умовах, що негативно впливають на її стан здоров’я та розвиток у зв’язку із безпритульністю, ухилянням батьків, від виконання своїх обов’язків, насильством в сім’ї, жорстоким поводженням, залученням дитини до найгірших форм дитячої праці, інвалідністю, тяжкою хворобою, перебуванням у конфлікті з законом, залежністю від психотропних речовин та інших шкідливих залежностей, тощо, що встановлено за результатами оцінки потреб дитини, а також, дитина, яка в наслідок таких обставин потребує надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.